ثبت کسب و کار در پیک خودرو


چهار مرحله تا عضویت در بزرگترین سامانه معرفی مشاغل خودروییبا مشاهده جزئیات هر پلن ، نوع آگهی مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
رایگان

3 ماهه : رایگان

6ماهه : رایگان

1 ساله : ندارد


نمایش جزئیات    

اولویت نمایش : پایین ترین

تصویر اصلی

نمایش لوگو

مشخص کردن ساعت کاری

بروز رسانی نامحدود

تفکیک شهر و استان در آدرس

مسیریابی آدرس

امکان ثبت امتیاز و نظر کاربران

پاسخ به نظرات کاربران

دسترسی به صفحات مجازی

بارگذاری لینک سایت

نمایش ویدئو

نمایش در صفحه اول سایت

نمایش تبلیغات در صفحه آگهی : بله

تعداد کالا در کاتالوگ : 0

تعداد تلفن تماس : 1

تعداد خودروهای تحت پوشش : 1

تعداد خدمات تحت پوشش : 1

پنل پیامک

تعداد تصاویر بیشتر

کلمات کلیدی

پایه

3 ماهه : 97,500 تومان

6ماهه : 195,000 با 15% تخفیف 165,750 تومان

1 ساله : 390,000 با 30% تخفیف 273,000 تومان


نمایش جزئیات    

اولویت نمایش : 4

تصویر اصلی

نمایش لوگو

مشخص کردن ساعت کاری

بروز رسانی نامحدود

تفکیک شهر و استان در آدرس

مسیریابی آدرس

امکان ثبت امتیاز و نظر کاربران

پاسخ به نظرات کاربران

دسترسی به صفحات مجازی

بارگذاری لینک سایت

نمایش ویدئو

نمایش در صفحه اول سایت

نمایش تبلیغات در صفحه آگهی : بله

تعداد کالا در کاتالوگ : 0

تعداد تلفن تماس : 2

تعداد خودروهای تحت پوشش : 2

تعداد خدمات تحت پوشش : 3

پنل پیامک

تعداد تصاویر بیشتر

کلمات کلیدی

استاندارد

3 ماهه : 207,000 تومان

6ماهه : 414,000 با 15% تخفیف 351,900 تومان

1 ساله : 828,000 با 30% تخفیف 579,600 تومان


نمایش جزئیات    

اولویت نمایش : 3

تصویر اصلی

نمایش لوگو

مشخص کردن ساعت کاری

بروز رسانی نامحدود

تفکیک شهر و استان در آدرس

مسیریابی آدرس

امکان ثبت امتیاز و نظر کاربران

پاسخ به نظرات کاربران

دسترسی به صفحات مجازی

بارگذاری لینک سایت

نمایش ویدئو

نمایش در صفحه اول سایت

نمایش تبلیغات در صفحه آگهی : خیر

تعداد کالا در کاتالوگ : 10

تعداد تلفن تماس : 3

تعداد خودروهای تحت پوشش : 4

تعداد خدمات تحت پوشش : 5

پنل پیامک : 25 درصد تخفیف

تعداد تصاویر بیشتر : 4

کلمات کلیدی : 3

اقتصادی

محبوب ترین

3 ماهه : 267,000 تومان

6ماهه : 534,000 با 15% تخفیف 453,900 تومان

1 ساله : 1,068,000 با 30% تخفیف 747,600 تومان


نمایش جزئیات    

اولویت نمایش : 2

تصویر اصلی

نمایش لوگو

مشخص کردن ساعت کاری

بروز رسانی نامحدود

تفکیک شهر و استان در آدرس

مسیریابی آدرس

امکان ثبت امتیاز و نظر کاربران

پاسخ به نظرات کاربران

دسترسی به صفحات مجازی

بارگذاری لینک سایت

نمایش ویدئو

نمایش در صفحه اول سایت

نمایش تبلیغات در صفحه آگهی : خیر

تعداد کالا در کاتالوگ : 20

تعداد تلفن تماس : 5

تعداد خودروهای تحت پوشش : 10

تعداد خدمات تحت پوشش : 10

پنل پیامک : 50 درصد تخفیف

تعداد تصاویر بیشتر : 9

کلمات کلیدی : 10

ویژه

3 ماهه : 449,400 تومان

6ماهه : 898,800 با 15% تخفیف 763,980 تومان

1 ساله : 1,797,600 با 30% تخفیف 1,258,320 تومان


نمایش جزئیات    

اولویت نمایش : 1

تصویر اصلی

نمایش لوگو

مشخص کردن ساعت کاری

بروز رسانی نامحدود

تفکیک شهر و استان در آدرس

مسیریابی آدرس

امکان ثبت امتیاز و نظر کاربران

پاسخ به نظرات کاربران

دسترسی به صفحات مجازی

بارگذاری لینک سایت

نمایش ویدئو

نمایش در صفحه اول سایت

نمایش تبلیغات در صفحه آگهی : خیر

تعداد کالا در کاتالوگ : 40

تعداد تلفن تماس : 10

تعداد خودروهای تحت پوشش : 20

تعداد خدمات تحت پوشش : 20

پنل پیامک

تعداد تصاویر بیشتر : 14

کلمات کلیدی : 20

VIP

3 ماهه : تماس بگیرید 02188544533

6ماهه : تماس بگیرید 02188544533

1 ساله : تماس بگیرید 02188544533


نمایش جزئیات    

اولویت نمایش : بالاترین

تصویر اصلی

نمایش لوگو

مشخص کردن ساعت کاری

تفکیک شهر و استان در آدرس

تفکیک شهر و استان در آدرس

مسیریابی آدرس

امکان ثبت امتیاز و نظر کاربران

پاسخ به نظرات کاربران

دسترسی به صفحات مجازی

بارگذاری لینک سایت

نمایش ویدئو

نمایش در صفحه اول سایت

نمایش تبلیغات در صفحه آگهی : خیر

تعداد کالا در کاتالوگ : نا محدود

تعداد تلفن تماس : نا محدود

تعداد خودروهای تحت پوشش : نا محدود

تعداد خدمات تحت پوشش : نا محدود

پنل پیامک

تعداد تصاویر بیشتر : نا محدود

کلمات کلیدی : 50

تایید شماره تلفن

تایید شماره تلفن

ٍثبت آدرس و موقعیت مکانی

تکمیل اطلاعات